دوست و دشمن (ص) کیست؟

درخواست حذف این مطلب

نهج البلاغه

المؤمنین (ع):

«دوست محمد (ص) ی است که خدا را اطاعت کند، هرچند پیوند خویشاوندی او دور باشد، و دشمن محمد (ص) ی است که خدا را نافرمانی کند، هرچند خویشاوند نزدیک او باشد.» (نهج البلاغه: حکمت 96)

یادداشت ها:

ـ نهج البلاغه. ترجمه محمد دشتی (1386). تهران: قدر ولایت.